Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Νακόπουλος Ιωάννης

ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

552 36 Πανόραμα - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 39.07.25
Κινητό τηλέφωνο: 6937 23.21.91

jnakopoulos@hotmail.com

Χατζηχριστοδούλου 3Γ
57 001 Θεσσαλονίκη - Νέο Ρύσιο

Τηλέφωνο: 2392 11.02.76
Κινητό τηλέφωνο: 6937 23.21.91


Στην αρχή